WYNAJEM

Jeżeli chcesz ozdobić swoje biuro, mieszkanie, kawiarnię czy jakiekolwiek inne miejsce obrazami, to można je wypożyczyć. By pomieszczenie, nabrało niepowtarzalnego, indywidualnego charakteru, nie trzeba czynić poważnych wydatków. Obrazy można wypożyczyć. Ma to tę zaletę, że  po czasie łatwo wymienić kolekcję czy choćby jeden obraz zdobiący Twoje ściany.

Poniżej cennik wypożyczenia malarstwa, pasteli, grafiki,

Regulamin wypożyczalni obrazów.

1.Regulamin przedstawia zasady korzystania z wypożyczania obrazów autorstwa Ilony Filip oraz związane z tym prawa i obowiązki klientów.

2.Przedmiotem regulaminu jest wypożyczanie obrazów autorstwa Ilony Filip.

3. Wypożyczać można osobiście lub zamawiając przez telefon albo Internet.

4. Przy wypożyczeniu należy okazać  wypis z rejestru firmy oraz dokument tożsamości.

7. Obrazy są własnością Ilony Filip i podlegają zwrotowi na każde wezwanie wypożyczalni.

8. Ilona Filip zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z klientem bez podania przyczyny.

9. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny obrazu. Jeżeli stan wzbudza wątpliwości powinien zgłosić ten fakt osobie wydającej obrazy. W przypadku, gdy tego nie zrobi uważa się, że obraz jest w stanie ogólnym dobrym i za ewentualne uszkodzenia przy zwrocie obciążony zostanie wypożyczający.

10.Wypożyczajacy od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu odpowiada za zniszczenia i stan techniczny obrazu. Jeżeli obraz zostanie uszkodzony lub zniszczony wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zniszczony obraz według cennika oraz pokrycia kosztów dojazdu do klienta.

11.Wypozyczalnia zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji, która ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu obrazu ,którego stan i autentyczność nie wzbudza wątpliwości pracownika. W przypadku utraty lub uszkodzenia obrazu kaucja przechodzi na wypożyczalnię. Z kaucji może być potracona opłata za przetrzymanie obrazu jako opłata dodatkowa.

12. Dostępne formy płatności to gotówka – pobiera  w momencie dostarczenia obrazu do firmy  – obraz dostarczony jest po otrzymaniu potwierdzenia przekazania pieniędzy.

13. Wypożyczający po wybraniu obrazu podaje czas i miejsce dostawy obrazu.

14. Ilona Filip zastrzega sobie prawo do nie wykonania dostawy zamówionych obrazów
gdy klient ma na swoim koncie obrazy przetrzymywane lub nieuregulowane płatności z wypożyczalnią, gdy wybranego obrazu nie ma aktualnie na stanie wypożyczalni.

15. Zwrotu obrazu można dokonać osobiście  lub za pośrednictwem kuriera, który sprawdza stan techniczny i autentyczność obrazu.

17. Odbiór przez pracownika lub kuriera odbywa się po uprzednim zawiadomieniu wypożyczalni przez klienta.

18. Jeżeli wypożyczający nie zwróci obrazu w terminie, automatycznie zostanie naliczona dopłata w wysokości opłat wypożyczenia za następny miesiąc.

Reklamy